Algemene voorwaarden en condities

Algemene voorwaarden

Privélessen
Privélessen worden bij voorkeur in Otterlo gegeven. Bij privéles op locatie worden reiskosten in rekening gebracht.

Annuleren
Bij annulering tot 3 dagen voor aanvang van de afgesproken les wordt de les niet in rekening gebracht. Bij annulering binnen 72-24 uur voor aanvang wordt 50% van de les in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur wordt de volledige les in rekening gebracht (bij ziekte/overmacht kan een uitzondering gemaakt worden).

Workshops/evenementen
Door in te schrijven voor een workshop gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden van deelname. Hierbij gaat de deelnemer tevens een betalingsverplichting aan voor de workshop waar hij/zij zich voor ingeschreven heeft. De deelnemer ontvangt de betalingsgegevens bij de bevestiging digitaal per email. Indien niet aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan, behouden wij het recht voor uw inschrijving te annuleren. Dit betekent echter niet dat de betalingsverplichting komt te vervallen.

Workshops gaan door bij voldoende deelname (aantal deelnemers is afhankelijk van de workshop). Bij onvoldoende deelname behoudt Lucie Klaassen het recht voor de workshop naar een andere datum te verzetten of te annuleren. Het inschrijfgeld wordt volledig terug gestort;

Annuleren voor een workshop kan tot 1 week voor aanvang van de betreffende workshop. Het inschrijfgeld zal dan worden geretourneerd onder aftrek van 20% administratiekosten met een minimum bedrag van € 25. Bij annulering na die periode is restitutie niet mogelijk, wel kan men iemand anders ter vervanging laten deelnemen;

Annuleringsbepalingen worden strikt in acht genomen. Denk eraan dat er altijd onverwachte problemen op kunnen duiken (ziekte, paard kreupel, op stal breekt droes of een andere besmettelijke ziekte uit, etc.)

Deelname met paard
Bij het rijden is het dragen van een veiligheidshelm verplicht;
Eigenaren die met hun paard deelnemen aan een les of workshop dienen hun paard te hebben ingeënt tegen tetanus en influenza (entingsboekje dient aanwezig te zijn);

Indien het paard in onvoldoende conditie is, het paardenwelzijn in gevaar komt of de eigenaar c.q. deelnemer nalatig is wat betreft eventuele ziekte heeft de organisatie het recht om de combinatie te weigeren voor deelname aan de clinic. Er word dan geen betaling terug gegeven.
Bij deelname met eigen paard is de eigenaar verantwoordelijk voor zijn/haar paard;

Aansprakelijkheidsbepalingen
Elke deelnemer blijft ten allen tijde aansprakelijk voor zichzelf en draagt zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en/of schade opgelopen tijdens de clinic. De deelnemer c.q. eigenaar van het paard is ten allen tijde verantwoordelijk voor schade toegebracht door dit paard aan derden en schade toegebracht aan de accommodatie. De deelnemer c.q. eigenaar dient dus W.A. verzekerd te zijn. Lucie Klaassen en/of eigenaar/beheerder van de locatie zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en of geleden schade tijdens de les of workshop of na toepassing van het geleerde in de praktijk;

Bij geschillen is het Nederlands recht van toepassing.