Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking getreden, een nieuwe Europese privacy wetgeving. De nieuwe regeling heet de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming.)

Wat betekent dat voor mij en mijn klanten?

Privacy is inherent aan mijn werk is en een belangrijk aandachtspunt. Ik eigen mij niet toe wat niet bij mij hoort en bewaar dus ook heel weinig.

Ik noteer persoonsgegevens tijdens een intake en beschrijf verloop van lessen en coaching sessies alleen op papier om een lijn in het proces te kunnen zien. Deze informatie bewaar ik zorgvuldig, en is alleen voor mij toegankelijk.
Ik maak regelmatig foto’s tijdens een les of coaching en het doel daarvan is je een ‘anker’ te geven van de sessie, zodat je je beter kunt herinneren wat je hebt beleefd. Ik kies en gebruik deze foto’s alleen met toestemming.
Ik vraag niet naar je Burgerservicenummer.
Persoonsgegevens staan op de nota. Voor de belasting ben ik verplicht deze 7 jaar te bewaren.
Wanneer je ingeschreven bent om informatie van In Balans met Paarden te ontvangen is daarvoor alleen je naam, emailadres en het land waar je woont bekend. Je kunt je ten alle tijde zelf direct uitschrijven.
Emailverkeer bewaar ik op de harde schijf van mijn computer, zodat ik in mijn communicatie kan inspelen op de behoefte van mijn klanten.

Mocht je hierover nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag.